เส้นใยสังเคราะห์

เส้นใยสังเคราะห์ เป็นเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำการปรับปรุงด้านเคมี
ให้มีองค์ประกอบในการใช้งานที่เหมาะสม มีความเงา หยืดหยุ่น ทนทาน แห้งง่าย