ด้ายถักเบอร์20

ด้ายถักเบอร์20 สำหรับผู้ที่ชอบด้ายถักไม่เล็ก ไม่ใหญ่จนเกินไป
ตอบโจทย์ สุดๆจ้า